Mobis - Casio El Terminali, Opticon El terminali, Sewoo, Epson Araç Yazıcı Seti

Kategoriler

ÜreticilerMobil Saha Satış Sistemi


Uygulanacak satış dağıtım stratejilerine göre tanımlamaların oluşturulabildiği veya ticari  programdan çekilebildiği, yetki, grup, indirim promosyon, km. tanımlamalarının yapılabildiği,  raporların alınabildiği server yazılımımızdır

Detaylar


0,00 Ytl


Satış Dağıtım

 

 • Dinamik piyasa, satıcı, müşteri CRM  verilerini  yönetim, yürütme  organlarına güncel ve doğru  olarak raporlanmasını  ;    kaynak – harcama  strateji planlamasının gerçekçi verilerle yapılabilmesini   sağlar.
 • Yönetimin oluşturduğu, Politika ve kıstaslar    sahada saha elemanının inisiyatifinden  çıkarılmış, planlı, denetimli,  eksiksiz uygulanır. firmaya gerekli denetim, analiz ve planlama verileri  için gerekli rantabliteyi  sağlar.
 • Rut ve müşteri ziyaret planlaması ve analizlerle Rut/kilometre verimliliği artar, müşterilere daha fazla  zaman ayrılması sağlandığı gibi, Personel, araç, masraf  tasarrufuda sağlanır.
 • Tüm yükleme, boşaltma,  stok–cari demirbaş ve depozito hareketlerin Manuel sistemde olabilecek hataları önlenir, Seri/Lot takibi yapılabilir,   formlar hatasız, okunaklı olarak basılır ve form maliyetleri azalır.
 • Sözleşmeli, kotalı, kampanyalı, promosyonlu, özel zaman/fiyatlı ürün satışlarının amacına uygun uygulanırlığı sağlanır.
 • Satış strateji değişiklikleri , bilgi güncelleme- lerinin saha ekiplerince aynı zaman diliminde  uygulanması sağlanmış olur.
 • Yaşlanmış borç takibiyle zaman valör tahsilat kayıpları,  borç suistimalleri ortadan kaldırılır
 • Satış Stratejileri için, Güncel CRM bilgileri toplanır, geçmişe yönelik karşılaştırma yapılabilir.
 • Prim tabloları  Plasiyer-Ürün-satış–performans-iade-yüzdelerine göre hesabedilmesi sağlanır. ürün-rut—müşteri-plasiyer performans raporlarıyla    hızlı biçimde verimlilik analizi  yapılır.
 • Ticari program aktarımları sırasında olabilecek  hatalar ortadan  kalkar. Bu konuda istihdam edilen personelden tasarruf sağlanır.
 • Mobil bilgiler, bilgi bütünlüğünün önemli bir parçası; hata ve suistimallere en açık olan bölümüdür.  Rantabilite için  Mobil Teknoloji kullanımı  şart olup ; Ayrıca   güven ve prestij ölçütüdür

 
 

Satış Dağıtım

 Mobil Satış Otomasyonu  / Sistem Açıklamaları  

 MOBİL YÖNETİM PANELi:

Uygulanacak satış dağıtım stratejilerine göre tanımlamaların oluşturulabildiği veya ticari  programdan çekilebildiği, yetki, grup, indirim promosyon, km. tanımlamalarının yapılabildiği,  raporların alınabildiği server yazılımımızdır.

VERİ AKTARIMI:

Mobil Satış–Dağıtım Sipariş işlemlerinde veri aktarımı ;

RFID, GPRS, EDGE, 3G teknolojilerinin kullanıldığı ONLINE , veya RS232,Kablo-IRda teknolojilerinin kullanıldığı OFFLINE Sistemlerle yapılmaktadır.

 Genel kabul görmüş, Standart Online ve Offline çalışabilen  Mobil Satış – Sipariş çözümlerimize ;

Aşağıda örnekleri sunulan modüllere yeni modüller eklenip çıkarılabilir – geliştirilebilir.  

RUT PLANI:

Uygulanan Satış Stratejine göre, rut/gün sınırlı veya sınırsız  

Ziyaret, Rut dışı işlemler sınırlanabilmekte veya kaldırılabilmektedir.(Örneğin, rut günlerinde satış, hergün tahsilat yetkisi gibi..)

ARAÇ YÜKLEME BOŞALTMA

Ürünlerin Araca yükleme ve boşaltılması el terminalinden okutularak araç depo kontrollü olarak yapılmakta, bu sayede  hatalı yükleme ve sayımlar önlenmektedir. 

BİRDEN FAZLA ŞİRKET TAKİBİ

Satış elemanı tek terminalde birden çok şirket işlemini yapabilir ve belgelerini düzenleyebilr,  raporlarını ayrı ayrı aktarabilir.    

KİLOMETRE – ZİYARET KONTROL

Uygulama kararlarına göre, Kilometre girilmeden rut işlemlerine başlayamama, ziyaretsiz diğer müşteriye geçememe gibi kontrollü veya kontrolsüz çalışma seçenekleri.  Ziyaret noktasına yerleştirilecek silinmez cari barkodlar, Statık ID kayıtlı bluetooth veya RF uygulamaları ve Rut Sapma Raporları ile ziyaret kontrolü.   

CARİ-ÜRÜN BAZLI SATIŞ

Distribitör - Bayi, Kotalı, Sözleşmeli, Zincir Market , Ürün Ciro Kontrollü, Cari Ciro Kontrollü ,  Cari-ürün kısıtlamalı, Ürün bölge kısıtlamalı gibi kontrollü satışlar yapılabilmekte;  Pratik menü oluşturulabilmektedir

DÖVİZLİ SATIŞ

Saha satış - sipariş işlemleri döviz veya döviz takipli yapılabilmektedir.  

Günlük kur bilgileri manuel iletişimde  ana serverden veri aktarımı sırasında,

online  GPRSli iletişimde serbest piyasa veya  Merkez Bankasından eş zamanlı olarak alınabilmektedir. TL - Döviz bilgilli olarak form çıktıları alınabilmektedir.  

SERİ/LOT-ÜRETİM NUMARASI TAKİPLİ SATIŞ

Sahada ürünler, satış, sipariş – iade işlemlerinde seri, lot, üretim, imei numara  kontrollü olarak cari bazlı takibedilebilmektedir.

DEMİRBAŞ- DEPOZİTO TAKİPLİ SATIŞ

 Sahada, Ürünlerle birlikte veya ayrı olarak  verilmekte olan depozito, demirbaş, tanıtım sunum malzemelerinin cari/ ürün bazlı takibi.

İSKONTO - PROMOSYON 

Satış Elemanı, Ürün Tanımlı, Cari Tanımlı , Bölge Tanımlı, İki Tarih arası, Miktar bazlı, Tutar Bazlı, yetki Sınırlı-sınırsız, iskonto ve promosyonları otomatik işlem, seçmeli işlem biçimleriyle yapılabilmektedir.

Satış elemanı yetkileri sınırında  aynı rutta birçok farklı işlem uygulayabilmektedir.     

PENETRASYON (BULUNURLUK)

Ürünlerin bulunurluğu, konumu, miktar bazlı olarak tesbit edilebilmekte; Satış-Sipariş  İşlemi  Penetrasyon Öncesi veya sonrası olarak uygulanabilmektedir. 

İADE DEĞİŞİM TAKİBİ  

Ürün değişimleri birebir yapılabilir, iade ürünler, seri, lot, üretim, imei numara, miktar kontrollü olarak iade alınabilmektedir.  İade, değişim işlemleri saati elemanı performans ve prim tablolarına yansıtılmaktadır.

TAHSİLAT

TL Nakit, Döviz Nakit (Dövizli Satış Modülünde), Kredi Kartı , Vadeli Çek, Senet Tahsilatları, çoklu kayıt, fatura kapatma ve /veya Cari Borç Tahsilatı yapılabilmekte form çıktıları alınabilmektedir.  

Tahsilat öncesi veya sonrası  işlem sınırlama kıstasları uygulanabilmektedir.

 TRANSFER

Rut sırasında merkez depodan veya araçlar arası mal transferi yapılabilmekte, transfer  hareketleri  kontrol altında kayıtlanmaktadır.   

YAŞLANDIRMA KONTROLÜ

Yaşlanmış borç ve vade farkı hesabı, Satış, Sipariş işlem sınırlamaları yaşlanmış borç ve/veya vade farkı  tahsilat öncesi veya sonrası olarak uygulanabilir.

GEÇİCİ ŞİFRE

Yönetimin koymuş olduğu satış, fiyat, iskonto, promosyon tahsilat ve iadelere  kural ve sınırlamaları stratejik işlemler için geçici olarak kaldırılmak amacıyla kullanılmaktadır. Şifre sadece 1 işlem için geçerli olup,  limit harici yapılacak her işlem için merkez yöneticiden  şifre alınması gerekmektedir.        

RAPORLAR

Mobil yazılımla Ticari Program arasında çalışan Mobil Yönetim ve arayüz Programlarımızdan alınabilecek raporlardan bazıları:

Depo Stok Durum Raporu

Plasiyer Bazlı Ziyaret Raporu

Plasiyer Bazlı Tahsilat Raporu

Plasiyer Bazlı Sipariş Raporu

Plasiyer Bazlı Masraf Raporu

Genel Satış Analiz Raporu

Detaylı Fatura Listesi

Bazlı Satış Raporu

Cari Bazlı Demirbaş – Depozito Raporu

Müşteri Bazlı Satış-Bakiye Raporu

Müşteri Bazlı Detaylı Satış Raporu>

Alım Hedef Raporu

Stok Yaşlandırma Raporu

Promosyon Raporu

Plasiyer Bazlı Penetrasyon Raporu

Plasiyer / Ürün Bazlı Penetrasyon Raporu

Plasiyer Ayrıntılı İade Raporu

Rut Bakiye Listesi

Plasiyer Müşteri Frekans Raporu

Satış Dağıtım
Satış Dağıtım
Satış Dağıtım
Satış Dağıtım

Satış Dağıtım

Satış Dağıtım

Yazılımlarımız

Satış Dağıtım  

 Programlarıyla çift taraflı tam entegre çalışmaktadır.

Satış Dağıtım

Arama